ผู้ปกครองนักเรียนเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

วันที่โพสต์: 25 ก.ค. 2016, 4:00:49

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 นางบุหงา สิงห์ชัยภมิ ผู้ปกครอง เด็กหญิงยี่หวา มะตาเรียน นักเรียนชั้นอนุบาล ได้นำอาหารกลางวัน มาเลี้ยงเด็กนักเรียน เนื่องในวันครบรอบวันเกิด โดยมีประเสริฐ ต่อติด ผอ.โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก โรงเรียนใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Kij News..