งานทางวิชาการ

วันที่โพสต์: 11 พ.ค. 2012, 3:43:07

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายประเสริฐ ต่อติด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโตน พร้อมคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอก สมศ.รอมที่สาม ในการประเมินครั้งนี้คณะผู้ประเมินภายนอก ได้สรุปผลการประเมินและแจ้งให้คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาทราบว่า โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ผ่านการประเมินในรอบที่สาม ซึงจะแจ้งอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศเกียรติบัตรในภายหลัง

กฤษณเดช ภาพ/ข่าว