โรงเรียนบ้านตาดโตน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายประเสริฐ ต่อติด ผอ.โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ได้ร่วมลงนามใน MOU กับ นายสุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ โดยมีโรงเรียนบ้านคร้อห้วยชันร่วมลงนามด้วย โดยให้เป็นไปตามโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรยุคใหม่ประจำปี 2560 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้นำชุมชน นักเรียน ร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว