ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 โทร. 044870493