โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) รับมอบผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา จากสภากาชาดไทย

เมือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา นายประเสริฐ ต่อติด ผอ.รร.บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) พร้อมด้วย นายบรรจง ศรีชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ได้ให้การต้อนรับ นาวาโท แพทย์หญืง อุบลวัณณ์ จรูญเรืองโรจน์ ผอ.สถาบันโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมคณะที่ได้เดินทางมามอบผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ ยอดผ้าป่าฯในครั้งนี้เป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป...

กฤษณเดช ภาพฝข่าว 11/11/59