ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรประชาสามัคคี) ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 โทร. 044870493 E-mail : btt@chaiyaphum1.go.th

ผู้ดูแล นายกฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์ 083 374 7979 E-mail :kijsanadech2555@gmail.com