โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ลงนาม MOU กับสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ

    เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2560 นายประเสริฐ  ต่อติด ผอ.โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ได้ร่วมลงนามใน MOU กับ นายสุทศ  พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ โดยมีโรงเรียนบ้านคร้อห้วยชันร่วมลงนามด้วย โดยให้เป็นไปตามโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรยุคใหม่ประจำปี 2560 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้นำชุมชน นักเรียน ร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว

 
kijsanadech 05/11/16
ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ผู้ปกครองนักเรียนเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559  นางบุหงา  สิงห์ชัยภมิ ผู้ปกครอง เด็กหญิงยี่หวา  มะตาเรียน นักเรียนชั้นอนุบาล ได้นำอาหารกลางวัน มาเล ...
  ส่ง 22 ส.ค. 2559 07:35 โดย โรงเรียนบ้านตาดโตน สพป.ชัยภูมิ 1
 • นำนักเรียนเข้าวัดทุกวันธรรมสวนะ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายประเสริฐ  ต่อติด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ได้มอบหมายให้นายกฤษณเดช  ศุภศาสตรานนท์ ครูชำนาญการพิเศษนำตัวแทนนักเร ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2559 03:48 โดย โรงเรียนบ้านตาดโตน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ผอ.สพป.ชย 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธ.จ.ชัยภูมิ เยี่ยมโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558  นายประเสริฐ  ต่อติด  ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาดโตน (คุรุประชาสามัคคี) พร้อมคณะครู ได้ให้การต้อนรับ นายธนชน ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2559 05:36 โดย โรงเรียนบ้านตาดโตน สพป.ชัยภูมิ 1
 • งานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายประเสริฐ  ต่อติด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโตน พร้อมคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอก สมศ.รอมที่สาม ในการประเมินครั้งนี้คณะผ ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2559 17:55 โดย โรงเรียนบ้านตาดโตน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ผู้ปกครองเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ผู้ปกครองเด็กหญิง ทิพย์สุดา  บุตรลักษณ์  นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสาม ...
  ส่ง 4 ส.ค. 2559 23:13 โดย โรงเรียนบ้านตาดโตน สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • ผอ.สพป.ชัยภูมิ1 (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ)ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตาดโตน นายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธ.จ.ชัยภูมิ ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาท ...
  ส่ง 1 ก.ย. 2559 06:45 โดย โรงเรียนบ้านตาดโตน สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน     เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นายประเสริฐ  ต่อติด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ได้นำคณะนักกีฬา และดุริยางค์ เข้าร่วมการแข ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2559 12:33 โดย โรงเรียนบ้านตาดโตน สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน ดุริยางค์เอื้ออาทร เมื่อวันที่ 23  สิงหาคม 2559 นายประเสริฐ  ต่อติด ผอ.โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ได้มอบหมายให้นายกฤษณเดช  ศุภศาสตรานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ นำคณะดุร ...
  ส่ง 23 ส.ค. 2559 16:24 โดย โรงเรียนบ้านตาดโตน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ดุริยางค์ช่วยชุมชน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายประเสริฐ  ต่อติด ผอ.โรงเรีนรบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ได้มอบหมายให้ นายกฤษณเดช  ศุภศาสตรานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ ...
  ส่ง 4 ส.ค. 2559 15:18 โดย โรงเรียนบ้านตาดโตน สพป.ชัยภูมิ 1
 • พี่สอนน้อง     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 นายประเสริฐ  ต่อติด ผอ.โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) พร้อมด้วย นายลือชัย  ศรีวิชา  ผอ ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 21:10 โดย โรงเรียนบ้านตาดโตน สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา


Comments